5 bước ứng cứu, xử lý sự cố tấn công mạng nhằm vào báo điện tử

Để bảo đảm việc ứng cứu, xử lý sự cố tấn công mạng đối với cơ quan báo chí một cách kịp thời, đồng bộ và hiệu quả, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan báo chí triển khai một số biện pháp. Cục An toàn thông tin chủ trì điều phối các bên gồm: ISP, doanh nghiệp an toàn an ninh mạng, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố… tham gia ứng cứu, xử lý sự cố khi sự cố vượt khỏi tầm kiểm soát của cơ quan chủ quản.

Nguồn: Hà Nội mới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *