Phần mềm quản lý sổ cấp bằng tốt nghiệp, bảng điểm và học bạ THPT

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc quản lý cấp phát bằng tốt nghiệp bậc trung học (THPT, THCS) do Sở Giáo dục Đào tạo của địa phương thực hiện. Căn cứ tình hình thực tế, sổ cấp phát văn bằng sẽ được chuyển cho Phòng Giáo dục quản lý. Đối với trường học cũng quản lý sổ cấp phát bằng tốt nghiệp, bảng điểm và học bạ để dễ tra cứu khi cần.

Bên cạnh phần mềm quản lý văn bản và lập hồ sơ, xin giới thiệu tích hợp chức năng quản lý sổ cấp bằng tốt nghiệp, bảng điểm và học bạ cho các trường trung học.

Qua ứng dụng này, việc quản lý, tra cứu và tìm kiếm hết sức thuận tiện.

Hệ thống quản lý sổ cấp bằng tốt nghiệp và bảng điểm cung cấp 2 hình thức quản lý:

  1. Đối với sổ cấp bằng và bảng điểm lớp theo mẫu mới: Cập nhật chi tiết từng học sinh, từng lớp
  2. Đối với sổ cũ: Cập nhật theo từng quyển/sổ và số tờ trong số

Tất cả chỉ cần scan để đính kèm vào phần mềm, phục vụ tra cứu khi cần thiết.

Dưới đây là hình ảnh của các chức năng trong phần mềm quản lý sổ cấp bằng tốt nghiệp

Cửa sổ đăng nhập
Màn hình làm việc của ứng dụng

Quản lý sổ cấp bằng tốt nghiệp

Cửa sổ quản lý văn bằng theo mẫu mới
Cập nhật thông tin cấp phát văn bằng
Xem chi tiết thông tin người học
Quản lý văn bằng theo mẫu cũ
Xem chi tiết thông tin sổ cấp bằng

Quản lý sổ điểm của các lớp

Cửa sổ quản lý sổ điểm theo mẫu mới
Cập nhật thông tin sổ điểm các lớp
Xem chi tiết sổ điểm
Cập nhật sổ điểm theo mẫu cũ
Cập nhật sổ điểm

Quản lý học bạ của học sinh

Cửa sổ quản lý danh mục sổ học bạ của người học
Xem chi tiết thông tin học bạ của người học

Quản lý danh mục sổ cấp bằng tốt nghiệp

Quản lý danh mục liên quan

Trên đây là phần giới thiệu chức năng quản lý sổ cấp bằng tốt nghiệp, bảng điểm và học bạ THPT. Có thể áp dụng cho bậc THCS rất dễ dàng.

Mọi chi tiết xin liên hệ: