Hệ thống quản lý văn bản đi đến và lập hồ sơ phiên bản Web

Trong những năm gần đây, hoạt động ứng dụng CNTT trong quản lý văn bản đi đến và lập hồ sơ được đẩy mạnh. Bên cạnh các phần mềm chuẩn theo trục liên thông văn bản, vẫn còn nhiều đơn vị chưa tiếp cận được với các chương trình phù hợp. Nay, Môi Trường Số xin giới thiệu Hệ thống quản lý văn bản đi đến và lập hồ sơ theo nghị định 30 về Công tác văn thư.

Phần mềm quản lý văn bản đi đến và lập hồ sơ

phiên bản trước đó, chương trình chỉ phù hợp với các máy tính đơn lẻ, sử dụng trong mạng nội bộ. Trong lần cải tiến này, chúng tôi đã xây dựng dưới dạng công nghệ Web. Ứng dụng được vận hành trên môi trường Internet, phù hợp cho nhu cầu sử dụng không tập trung, ở mọi nơi, mọi lúc.

Các chức năng của phần mềm:

 • Quản lý văn bản đến: Cập nhật, Gửi, Chuyển vào hồ sơ, Tìm kiếm…
 • Quản lý văn bản phát hành: Cập nhật, Gửi, Chuyển vào hồ sơ, Tìm kiếm…
 • Quản lý danh mục hồ sơ: Cập nhật, bổ sung…
 • Quản lý hồ sơ công việc: Bổ sung và loại bỏ văn bản vào/ra khỏi hồ sơ…
 • Quản lý các danh mục:
  • Loại văn bản
  • Thời hạn bảo quản
  • Chức danh, chức vụ
  • Đơn vị, bộ phận
  • Danh sách người dùng (cán bộ, viên chức…)
 • Theo dõi – Xử lý công việc trên mạng
 • Quản lý phân quyền sử dụng
 • Thiết lập thông tin cấu hình
 • Sao lưu / khôi phục dữ liệu …

Một số hình ảnh của chương trình Quản lý công văn đi đến

Cửa sổ đăng nhập
Màn hình làm việc
Danh mục văn bản đến
Cập nhật thông tin văn bản
Xem chi tiết thông tin văn bản
Chuyển văn bản
In danh mục văn bản
Danh mục hồ sơ
Danh sách văn bản trong hồ sơ công việc
Theo dõi – Xử lý công việc trên mạng
Lưu đồ xử lý công việc
Quản lý danh mục đơn vị, bộ phận
Phân quyền sử dụng
Thiết lập thông tin biểu mẫu
Sao lưu dữ liệu dự phòng

Phần mềm Quản lý văn bản đi đến miễn phí hay trả phí?

Quý cơ quan đơn vị, cá nhân có nhu cầu sử dụng, tham khảo phần mềm, vui lòng liên hệ:

 • Email: [email protected]
 • Phone/Zalo: 0938.398.997 (Kính Kận)
 • Link demo: https://qlvb.moitruongso.com
 • Tài khoản demo (Tên truy cập/Mật khẩu):
  • Quản trị: quantrihethong/123456
  • Thủ trưởng: lanhdao/123456
  • Văn thư: vanthu/123456