Phần mềm đánh giá xếp loại viên chức, người lao động

Thực hiện theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 20/8/2020. Hàng tháng, các đơn vị phải thực hiện đánh giá xếp loại viên chức, người lao động để tổng hợp vào cuối năm, nhằm phân loại mức độ hoàn thành công việc của từng cá nhân và bộ phận. Phần mềm đánh giá xếp loại viên chức là một giải pháp giúp cải cách hành chính một cách hiệu quả.

Trước đây, các đơn vị thực hiện đánh giá thủ công bằng việc mỗi cán bộ viên chức tự đánh giá mức độ hoàn thành công việc theo mẫu phiếu cho từng cá nhân. Sau đó bộ phận tổng hợp và gửi cơ quan đánh giá, xếp loại. Với các thực hiện này, có nhiều bất cập và không kịp thời hạn đánh giá, khó khăn trong thống kê, báo cáo và tổng hợp số liệu.

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc cải cách các thủ tục hành chính, chúng tôi xin giới thiệu “Phần mềm đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, người lao động”, giúp các cơ quan đơn vị đơn giản hóa các thủ tục, giải quyết công việc nhanh chóng, kịp thời, hỗ trợ các chức năng thống kê, báo cáo và tra cứu.

Mô tả phần mềm đánh giá xếp loại viên chức

1. Về công nghệ

+ Phần mềm hoạt động trên nền tảng công nghệ website, tương thích được với mọi trình duyệt hiện nay, có thể sử dụng trên các loại thiết bị: máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh

+ Hoạt động theo cơ chế website nên có thể sử dụng phần mềm ở mọi lúc, mọi nơi

+ Được xây dựng bởi ngôn ngữ lập trình PHP, cơ sở dữ liệu MySQL, kết hợp framework boostrap với thư viện jquery hiện đại giúp hệ thống mượt mà, ổn định và tốc độ xử lý nhanh chóng.

2. Về chức năng của phần mềm

  • Quản lý đơn vị, bộ phận
  • Quản lý chức danh, chức vụ
  • Quản lý danh sách cán bộ, viên chức
  • Đánh giá, xếp loại (cấp bộ phận)
  • Đánh giá, xếp loại (cấp cơ quan, đơn vị)
  • Tổng hợp đánh giá tháng
  • Tổng hợp đánh giá năm
  • Tra cứu, tìm kiếm, xuất biểu mẫu ra tệp tin excel …
  • Thống kê đơn vị đánh giá, chưa đánh giá

Một số hình ảnh của phần mềm

phần mềm đánh giá xếp loại viên chức
Cửa sổ đăng nhập trên máy tính
Màn hình chính hiển thị thông tin thống kê đánh giá
phần mềm đánh giá xếp loại viên chức
Quản lý danh sách đơn vị/bộ phận
Quản lý chức danh, chức vụ
phần mềm đánh giá xếp loại viên chức
Cửa sổ đánh giá, xếp loại viên chức tại bộ phận
Cửa sổ duyệt đánh giá cấp đơn vị/bộ phận
Cửa sổ duyệt đánh giá của cơ quan, đơn vị
Chức năng thống kê, báo cáo theo đơn vị/cá nhân

Các cơ quan, đơn vị có nhu cầu sử dụng phần mềm, xin vui lòng liên hệ:

Email: [email protected]

Phone: 0938.398.997 (Mr Tuấn)

Link demo: http://tccb.truongnoivu-csmn.edu.vn/

Tài khoản demo (email truy cập / mật khẩu):

Xem thêm một số phần mềm khác