Dự thảo Đề án “Nâng cao nhận thức, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”

Đây là đề xuất của Bộ Thông tin và Truyền thông tại dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Thế giới ngày nay phát triển với tốc độ số hoá nhanh chưa từng có. Tốc độ số hoá và công nghệ mới mở ra triển vọng mới, mô hình kinh doanh mới, tạo ra giá trị mới, nhưng cũng đặt ra rất nhiều thách thức và nguy cơ tụt hậu.

Mỗi quốc gia, tổ chức hay cá nhân đều phải nỗ lực chuyển đổi, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức nếu không muốn bị bỏ lại phía sau.

Chuyển đổi số có tác động như thế nào đến xã hội?

Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số. Vì là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện nên chuyển đổi nhận thức và nâng cao các kỹ năng số đóng vai trò đặc biệt quan trọng quyết định sự thành công của chuyển đổi số.

Kinh nghiệm thế giới cho thấy các nước thành công về chuyển đổi số là những nước quyết liệt triển khai các giải pháp để nâng cao nhận thức, đào tạo kỹ năng, phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia.

Nhận thức được tầm quan trọng của chuyển đổi số, Thủ tướng Chính phủ cùng các Bộ, Ngành tích cực chỉ đạo và triển khai các giải pháp để đạt được mục tiêu đặt ra tại Quyết định 749/QĐ-TTg. Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng Đề án “Nâng cao nhận thức, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trình Thủ tướng kèm theo dự thảo Quyết định về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Nội dung toàn văn dự thảo xem chi tiết tại các tệp đính kèm sau:

  1. Đề án “Nâng cao nhận thức, đào tạo và phát triển NLL…”
  2. Dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *