Phần mềm Quản lý phạm nhân

Nhằm dẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác quản lý thông tin phạm nhân, phần mềm Quản lý phạm nhân là một công cụ tuyệt vời giúp cán bộ quản giáo tác nghiệp một cách hiệu quả nhất.

Phần mềm có thể hoạt động trong môi trường mạng nội bộ, hoặc máy tính cá nhân để đảm bảo an toàn thông tin. Thông qua ứng dụng này, cán bộ quản lý có thể quản lý thông tin phạm nhân, nắm được quá trình cải tạo, hết án của phạm nhân.

Bên cạnh đó, các thông tin liên quan đến phạm nhân như quan hệ nhân thân, thông tin tiền án tiền sự, kỷ luật, khen thưởng… đều được cập nhật trên phần mềm.

Việc sử dụng phần mềm hỗ trợ tích cực trong công tác quản lý, tra cứu, tìm kiếm một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Các chức năng của Phần mềm Quản lý phạm nhân:

  • Quản lý thông tin phạm nhân
  • Quản lý quan hệ nhân thân
  • Thông tin tiền án, tiền sự
  • Trách nhiệm dân sự
  • Phân loại giam giữ
  • Kỷ luật
  • Kết quả cải tạo
  • Quản lý thông tin lớp học
  • Quản lý thông tin cán bộ
  • Phân quyền quản lý

Một số hình ảnh của phần mềm

Cửa sổ đăng nhập
Cửa sổ đăng nhập
Danh sách phạm nhân
Cập nhật thông tin phạm nhân
Phiếu in thông tin lai lịch
Quản lý nhân thân của phạm nhân
Nhập thông tin nhân thân
Quản lý kết quả cải tạo của phạm nhân
Quản lý thông tin cán bộ
Cập nhật thông tin cán bộ
Phân quyền quản lý

Tổng kết

Cơ quan, đơn vị, cán bộ quản giáo có nhu cầu sử dụng phần mềm như là một công cụ hỗ trợ trong công tác quản lý phạm nhân, vui lòng liên hệ:

Email: [email protected]

Phone / Zalo: 0938.398.997

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *