Bài 4: Viết chương trình Python đầu tiên – Hello World

Bài học trước, chúng ta đã tìm hiểu và thực hành về cài đặt Python và trình soạn thảo PyCharm. Bài viết này, chúng ta sẽ bắt đầu với Python bằng chương trình kinh điển trong lập trình: “Hello World”.

Danh mục bài học Python

Bước 1) Chạy chương trình PyCharm. Nếu là lần đầu tiên, chọn Create New Project như hình sau:

Nếu đã thực hiện với PyCharm trước đó, khi khởi động, chọn File -> New Project để tạo một dự án mới. Cửa sổ tiếp theo xuất hiện như dưới đây:

Bước 2) Thiết lập vị trí lưu các dự án, và đặc biệt chú ý thiết lập trình thông dịch Python đã được cài đặt.

  • Location: Vị trí lưu dự án và tên dự án mới của bạn. Cần thay đổi “pythonProject” thành tên dự án mà bạn muốn tạo
  • Base interpreter: Vị trí cài đặt trình thông dịch Python

Tiếp theo, nhấn Create để bắt đầu dự án mới.

Bước 3) Vào File --> New để tạo tệp Python mới.

Bước 4) Đặt tên tập tin là HelloWorld, chọn Python trong phần Open matching files in PyCharm, chọn OK

Bước 5) Hãy soạn một chương trình đơn giản bằng cách gõ vào đoạn code sau:

print("HELLO WORLD")

Bước 6) Từ menu Run --> Run hoặc nhấn tổ hợp phím Alt + Shift + F10 để biên dịch và chạy chương trình

Kết quả chúng ta nhận được như hình dưới đây:

Lưu ý: Nếu chúng ta chưa cài đặt PyCharm Editor và soạn thảo tệp tin Python từ một text editor khác như notepad hay Subline Text, vẫn có thể chạy mã từ dấu nhắc lệnh trong cửa sổ Command Promt bằng cách sau:

Bước 1) Mở hộp thoại Run (Windows + R), sau đó nhập cmd và nhấn OK

 Bước 2) Di chuyển đến vị trí lưu tập tin cần thực thi (sử dụng lệnh CD).

Bước 3) Xuất hiện hộp thoại yêu cầu chọn chương trình để thực thi tập tin .py – Tìm và chọn chương trình Python

Bước 4) Kết quả của chương trình như sau:

Như vậy, đến đây các bạn đã biết cách tạo và thực thi một chương trình Python đơn giản bằng trình soạn thảo PyCharm. Các nội dung tiếp theo sẽ được trình bày trong bài viết sau.