Phần mềm Quản lý tội phạm – hồ sơ vụ việc

Đối với lĩnh vực ngành công an, bên cạnh những hoạt động mang tính chuyên môn nghiệp vụ, thì việc đảm bảo lưu hồ sơ và phục vụ tra cứu là hết sức quan trọng. Xin được giới thiệu phần mềm Quản lý tội phạm – hồ sơ công việc nhằm phục vụ cho công tác quản lý hồ sơ vụ việc trên địa bàn do cơ quan công an quản lý.

Các chức năng của phần mềm Quản lý tội phạm – hồ sơ vụ việc:

 • Quản lý vụ việc (tội phạm)
 • Quản lý các danh mục:
  • Tội danh
  • Hình thức xử lý
  • Đơn vị giải quyết
  • Nguồn tin …
 • Quản lý đơn vị
 • Thống kê, báo cáo
 • Quản lý người dùng
 • Phân quyền sử dụng

Một số hình ảnh của chương trình:

Cửa sổ đăng nhập
Cửa sổ giao diện chính
Nhập dữ liệu thông tin vụ việc
Nhập thông tin quản lý đơn vị
Cập nhật đơn vị giải quyết
Cập nhật hình thức xử lý
Thống kê báo cáo số liệu
Phân quyền sử dụng
Quản lý người dùng
Nhật ký sử dụng

Xem demo của chương trình:

Phần mềm có thể triển khai cho nhiều máy cùng sử dụng trong nội bộ cơ quan đơn vị. Cá nhân, đơn vị có nhu cầu sử dụng phần mềm, xin liên hệ: