Hướng dẫn cài đặt SQL Server 2008 R2

Mặc dù Microsoft đã tung ra nhiều phiên bản SQL Server, nhưng chúng ta vẫn còn rất nhiều người sử dụng SQL Server 2008. Bài viết này hướng dẫn cài đặt SQL Server 2008 R2.

Trước hết, để tải bản cài đặt, các bạn vào địa chỉ sau: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30438

Tại đây, chúng ta lựa chọn bản cài đặt phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Bắt đầu cài đặt SQL Server 2008 R2

Bước 1: Nhấn chuột vào file vừa tải về, chọn Open (hoặc Run as administrator)

Bước 2: Chờ quá trình giải nén và hiển thị cửa sổ cài đặt. Chọn Installation

Bước 3: Tiếp tục, nhấn chọn New installation…

Bước 4: Để đảm bảo quá trình cài đặt thông suốt, nên tạm thời tắt tường lửa Firewall (thực tế không tắt cũng không ảnh hưởng gì đến quá trình cài đặt, nhưng một số ít trường hợp xảy ra sự cố)

Bước 5: Yêu cầu mã kích hoạt.

Chúng ta có thể chọn Specify a free edition nếu dùng bản miễn phí. Ngược lại, chúng ta chọn Enter the product key để dùng bản thương mại.

Bước 6: Nhấn chọn I accept the license terms và chọn Next

Bước 7: Nhấn chọn Install

Bước 8: Tại bước tiếp theo, đảm bảo mọi thành phần đều được cài đặt.

Nếu như có cảnh báo (warning) cũng không quá lo lắng.

Như các bạn thấy ở đây, đã có cảnh báo về tường lửa của Windows, vì vậy nó là cảnh báo mặc định và bạn không cần phải lo lắng về nó. Nhấp vào “Warning”, một hộp thoại sẽ xuất hiện. Nhấp vào Ok.

Tiếp theo, nhấn Next

Bước 9: Bước này, các bạn để mặc định và chọn Next

Bước 10: Chọn Select All và nhấn Next

Bước 11: Chờ cho mọi thông tin được cài đặt và chọn Next

Bước 12: Cấu hình tên thể hiện máy chủ SQL Server là phần quan trọng trong quá trình cài đặt.

Có 2 lựa chọn:

  • Mặc định (default instance) là thể hiện máy chủ SQL Server mặc định. 
  • Đặt tên (Named instance) là tên thể hiện máy chủ mà bạn có thể đặt tên theo ý muốn, ví dụ: SQLSERVER2KR2

Nhấp vào Next

Bước 13: Kiểm tra thông tin không gian bộ nhớ cần cài đặt. Sau đó chọn Next

Bước 14: Đây là nơi tài khoản dịch vụ Windows được cấu hình để SQL Server có quyền thực thi và truy cập.

Để đảm bảo quyền truy cập là đồng nhất, chọn Use the same account for all SQL Server services.

Tiếp theo chọn Next

Tại đây, chúng ta nhập tên truy cập và mật khẩu để truy cập vào SQL Server

Chọn OK

Lưu ý: Nếu không cần tài khoản riêng để truy cập, chúng ta có thể để mặc định. Quyền truy cập sau này sẽ là quyền Windows Authentication hoặc quyền Administrator (sa) như dưới đây:

Bước 15: Chọn quyền Windows Authentication mode hoặc Mixed Mode.

Sau đó chọn Add Current User và chọn Next

Bước 16: Có thể chọn vị trí cài đặt để dễ quản lý sau này. Chọn tab Data Directories

Bước 17: Tại bước này, tab Account Provisioning, chọn Add Current User để thêm quyền truy cập vào dịch vụ phân tích dữ liệu. Sau đó chọn Next

Bước 18: Chọn Install the native … và chọn Next

Bước 19: Chọn Next

Bước 20: Chọn Next để tiếp tục

Bước 21: Chọn Install để sẵn sàng cài đặt SQL Server 2008

Bước 22: Chờ quá trình cài đặt kết thúc và chọn Close

Nếu bạn nhận được cảnh báo này, hãy thực hiện cẩn thận từng cảnh báo:

  • Setup has detected a non-canonical discretionary access control list (DACL) on directory ‘C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\90\Shared\’. Please verify your security settings and make corrections if needed.

Chọn thư mục ‘C: \ Program Files (x86) \ Microsoft SQL Server \ 90 \ Shared \’ -> Nhấp chuột phải -> Properties -> Tab Sercurity -> Edit. Sau đó, xem lỗi hiển thị các quyền không phù hợp, hãy sửa lại để cấp quyền truy cập.

  • Setup has detected a non-canonical discretionary access control list (DACL) on directory ‘C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSAS10_50.SQLSERVER2K8R2\OLAP\bin\’.Please verify your security settings and make corrections if needed

Chọn thư mục ‘C: \ Program Files \ Microsoft SQL Server \ MSAS10_50.SQLSERVER2K8R2 \ OLAP \ bin \’ -> Nhấp chuột phải -> Properties -> Tab Sercurity -> Edit. Sau đó, xem lỗi hiển thị các quyền không phù hợp, hãy sửa lại để cấp quyền truy cập.

  • Setup has detected a non canonical discretionary access control list (DACL) on directory ‘C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSAS10_50.SQLSERVER2K8R2\OLAP’. Please verify your security settings and make corrections if needed.

Chọn thư mục ‘C: \ Program Files \ Microsoft SQL Server \ MSAS10_50.SQLSERVER2K8R2 \ OLAP’ -> Nhấp chuột phải -> Properties -> Tab Sercurity -> Edit. Sau đó, xem lỗi hiển thị các quyền không phù hợp, hãy sửa lại để cấp quyền truy cập.

Ok. Đến đây là hoàn thành. Chúc các bạn thành công.