FastFolders 5.12.0

Tiện ích mở rộng hệ thống này làm tăng năng suất truy cập thư mục và tệp tin.

FastFolders 5.12.0 Tiện ích làm tăng năng suất truy cập thư mục và tệp tin

Nhà phát triển: DeskSoft Miễn phí Dung lượng: 1.4 MB Ngày: 29/12/2021 Yêu cầu: Windows

Giới thiệu

Không cần mở từng thư mục, bạn có thể duyệt cấu trúc thư mục bắt đầu từ vị trí nào bằng cách nhấp chuột phải trên tệp, thư mục hoặc ổ đĩa. 

Chương trình thêm một mục vào menu ngữ cảnh. Nó hiển thị cấu trúc thư mục theo yêu cầu. Nếu bạn kéo và thả một đối tượng trên một thư mục hoặc ổ đĩa bằng chuột phải. Bạn có thể sao chép hoặc di chuyển (các) đối tượng vào bất kỳ thư mục nào trên máy tính từ menu FastFolders. 

FastFolders cũng thêm một cột mới vào chế độ xem “Chi tiết” của cửa sổ Explorer. Hiển thị tổng kích thước của các thư mục bao gồm các thư mục con và tệp của nó.

Cách sử dụng

  • Nút phải Kéo và Thả: Nếu bạn kéo và thả một đối tượng trên một thư mục hoặc ổ đĩa bằng nút chuột phải, bạn có thể sao chép hoặc di chuyển (các) đối tượng đó vào bất kỳ thư mục nào trên máy tính của mình bằng cách chọn nó từ menu FastFolders
  • Các thư mục lớn có thể được chia thành nhiều cột để dễ dàng truy cập
  • Ngoài các thư mục, bất kỳ loại tệp nào trong thư mục, cho phép truy cập nhanh vào các tệp này
  • Tốc độ menu có thể điều chỉnh và nhiều tùy chọn khác để tùy chỉnh sản phẩm
  • Thêm một cột vào chế độ xem “Chi tiết” của cửa sổ Explorer. Hiển thị tổng kích thước của các thư mục
  • Nhấn “C” trên một mục sẽ sao chép danh sách nội dung của mục này vào khay nhớ tạm (giống như danh sách thư mục). “SHIFT + C” bao gồm thông tin về kích thước tệp
  • Nhấn “CTRL” khi nhấp vào mục FastFolders sẽ giữ menu FastFolders mở
  • Nhấn “SHIFT” khi nhấp vào mục FastFolders sẽ mở mục đó trong trình khám phá thay vì cửa sổ bình thường
Nhà phát triển: DeskSoft Miễn phí Dung lượng: 1.4 MB Ngày: 29/12/2021 Yêu cầu: Windows