Font chữ tập viết Tiểu học

Font chữ tập viết Bộ font chữ tập viết cho học sinh tiểu học

Nhà phát triển: Sưu tầm Miễn phí Dung lượng: 1.52 MB Yêu cầu: Windows 32 bits và 64 bits

Đây là bộ font chữ luyện tập viết cho trẻ em. Đặc biệt dành để luyện viết cho học sinh chuẩn bị vào lớp 1. Bộ font chữ này cũng là những mẫu chữ để học sinh luyện viết chữ đẹp.

Hiện nay có rất nhiều sách vở tập viết, tuy nhiênvẫn có thể tạo ra những trang chữ viết mẫu cho con em mình luyện viết thông qua Font chữ tập viết cho học sinh Tiểu học. Bộ Font chữ được áp dụng chặt chẽ các quy định về chữ viết của Bộ Giáo dục và Đạo tạo với từng ly chữ nên mọi người hoàn toàn có thể sử dụng để các em nhỏ luyện chữ viết vào lớp 1.

Cha mẹ, phụ huynh học sinh hãy tải bộ font này về máy tính và hướng dẫn con tập viết nhé.

Nhà phát triển: Sưu tầm Miễn phí Dung lượng: 1.52 MB Yêu cầu: Windows 32 bits và 64 bits