Unikey 4.3 RC5

Phần mềm hỗ trợ gõ tiếng Việt

Unikey 4.3 RC45 Công cụ hỗ trợ gõ tiếng Việt miễn phí

Tác giả: Phạm Kim Long Miễn phí Dung lượng: 498 KB Phiên bản hiện tại: 4.3 RC5 Yêu cầu: Windows 32 bits và 64 bits

Các phiên bản của UniKey

Trước khi chạy UniKey lần đầu tiên, bạn hãy xem hướng dẫn về việc chứng thực UniKey với chữ ký điện tử để chắc chắn bạn đang dùng bản UniKey sạch, xuất phát từ tác giả.

UniKey 4.3 RC5

Đây là phiên bản UniKey mới nhất.

UniKey 4.3 RC4

Đây là phiên bản cũ, ổn định, được phát hành từ tháng 7, năm 2018.

UVConverter

UVConverter là một chương trình dòng lệnh đa năng dùng để chuyển đổi giữa các bảng mã tiếng Việt khác nhau.(Unicode, UTF8, TCVN3, VNI…)

UVConverter có các phiên bản dành cho Windows và Linux.

Tác giả: Phạm Kim Long Miễn phí Dung lượng: 498 KB Phiên bản hiện tại: 4.3 RC5 Yêu cầu: Windows 32 bits và 64 bits