Kích hoạt Office 2016 thành công 100%, đơn giản, nhanh chóng

Nếu bạn không có điều kiện mua Office 2016 có bản quyền, các bạn có thể sử dụng nhiều cách để kích hoạt sử dụng. Có rất nhiều bài hướng dẫn active (kích hoạt), nhưng không phải cách nào cũng thành công. Bài viết sau đây, Môi Trường Số chia sẻ cách kích hoạt office 2016 thành công 100%.

Lưu ý: Cách kích hoạt dưới đây chỉ phù hợp cho 02 phiên bản của Office 2016, đó là:

  • Microsoft Office Standard 2016
  • Microsoft Office Professional Plus 2016

Hướng dẫn từng bước kích hoạt Office 2016 thành công 100%

Bước 1: Copy đoạn mã sau đây

@echo off
title Activate Microsoft Office 2016 (ALL versions) for FREE - MSGuides.com&cls&echo =====================================================================================&echo #Project: Activating Microsoft software products for FREE without additional software&echo =====================================================================================&echo.&echo #Supported products:&echo - Microsoft Office Standard 2016&echo - Microsoft Office Professional Plus 2016&echo.&echo.&(if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16")&(if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16")&(for /f %%x in ('dir /b ..\root\Licenses16\proplusvl_kms*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\%%x" >nul)&(for /f %%x in ('dir /b ..\root\Licenses16\proplusvl_mak*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\%%x" >nul)&echo.&echo ============================================================================&echo Activating your Office...&cscript //nologo ospp.vbs /setprt:1688 >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:WFG99 >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:DRTFM >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:BTDRB >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:CPQVG >nul&set i=1&cscript //nologo ospp.vbs /inpkey:XQNVK-8JYDB-WJ9W3-YJ8YR-WFG99 >nul||goto notsupported
:skms
if %i% GTR 10 goto busy
if %i% EQU 1 set KMS=kms7.MSGuides.com
if %i% EQU 2 set KMS=s8.uk.to
if %i% EQU 3 set KMS=s9.us.to
if %i% GTR 3 goto ato
cscript //nologo ospp.vbs /sethst:%KMS% >nul
:ato
echo ============================================================================&echo.&echo.&cscript //nologo ospp.vbs /act | find /i "successful" && (echo.&echo ============================================================================&echo.&echo #My official blog: MSGuides.com&echo.&echo #How it works: bit.ly/kms-server&echo.&echo #Please feel free to contact me at [email protected] if you have any questions or concerns.&echo.&echo #Please consider supporting this project: donate.msguides.com&echo #Your support is helping me keep my servers running 24/7!&echo.&echo ============================================================================&choice /n /c YN /m "Would you like to visit my blog [Y,N]?" & if errorlevel 2 exit) || (echo The connection to my KMS server failed! Trying to connect to another one... & echo Please wait... & echo. & echo. & set /a i+=1 & goto skms)
explorer "http://MSGuides.com"&goto halt
:notsupported
echo ============================================================================&echo.&echo Sorry, your version is not supported.&echo.&goto halt
:busy
echo ============================================================================&echo.&echo Sorry, the server is busy and can't respond to your request. Please try again.&echo.
:halt
pause >nul

Bước 2: Tạo file để kích hoạt office 2016

Tại màn hình desktop, nhấn chuột phải, chọn New -> chọn Text document

Trong cửa sổ soạn thảo nội dung, các bạn paste (nhấn Ctrl + V ) đoạn mã chép ở Bước 1. Sau đó, nhấn chọn File -> Save As… để thực hiện lưu nội dung:

Bước tiếp theo, trong phần Save as type, chọn All Files. Phần File name, các bạn đặt tên tùy ý (nhớ phần mở rộng phải là cmd). Trong bài hướng dẫn, đặt tên là active16.cmd và nhấn Save để lưu.

Ok. Đến đây đã hoàn tất phần đặt tên tệp tin kích hoạt. Chúng ta bước sang phần kế tiếp là tiến hành kích hoạt Office 2016

Bước 3: Nhấn phải chuột vào tệp active16.cmd ở trên, và chọn Run as Administrator

Chúng ta chờ trong ít phút để thực hiện kích hoạt. Và kết quả như hình dưới đây, xuất hiện dòng <Product activation successful> là thành công.

Để kiểm tra, các bạn mở ứng dụng bất kỳ của Office 2016, chẳng hạn Word 2016. Sau đó chọn File, chọn Account và kết quả như hình dưới đây (Product Activated) là quá trình kích hoạt hoàn tất.

Mục xem thêm

Chúng tôi muốn chia sẻ thêm cho bạn những MẸO DÂN GIAN tại tonghopmeovat.com xem chi tiết ở bên dưới nhé!

Xem thêm: 11 Mẹo Trị Đờm Ở Cổ Tại Nhà Hiệu Quả Và An Toàn

Xem thêm: Mẹo Dân Gian Để Chồng Nghe Lời Vợ Vô Cùng Hiệu Quả

Xem thêm: Có Nên Áp Dụng Mẹo Chữa Trật Khớp Ngón Tay Tại Nhà Hay Không?

Xem thêm: Mẹo Chữa Chuột Rút Ngón Chân HIỆU QUẢ Tại Nhà

Xem thêm: TOP 16 Mẹo Dân Gian Giúp Tóc Mọc Nhanh HIỆU QUẢ NHẤT Tại Nhà