Cách loại bỏ CATEGORY ARCHIVES trong theme Flatsome WordPress

Mặc dù theme Flatsome và WordPress đã có bản Việt hóa. Tuy nhiên trong các bài viết (post), thường xuất hiện chữ Category Archives. Bài viết sau đây, Môi Trường số sẽ hướng dẫn cách loại bỏ Category Archives đơn giản.

Có nhiều cách để xóa bỏ chữ Category Archives, như sử dụng Hook hoặc CSS để ẩn. Tuy nhiên, các bạn có thể thay đổi một chút trong code để thực hiện.

Việc thay đổi trong code này không ảnh hưởng gì đến cấu trúc và hoạt động của website. Vì chỉ cần sửa thông tin trong tệp của theme flatsome.

Cách loại bỏ Category Archives

Bạn truy cập vào đường dẫn sau trên host hoặc máy cá nhân:

my-domain/wp-content/themes/flatsome/template-parts/posts/partials

Sau đó mở file có tên archive-title.php và thực hiện xoá dòng chữ như hình sau:

Ngoài ra, chúng ta có thể xóa thêm các cụm từ “Tag Archives”, “Search Results”… Hoặc bạn có thể thay đổi thành cụm từ gì tùy thích. Để trang trí thêm cho Category, các bạn cũng có thể chèn thêm một số thẻ (tag) vào trước hoặc sau thẻ <span> trong các câu lệnh printf ở trên.

Sau đó các bạn lưu lại để hoàn tất. Chúc các bạn thành công.